25 marzo 2017

La segunda globalización, de la estanflación a la gran recesión(1973-2012)




La Segona Globalització: de l'estagflació dels anys setanta a la Gran Recessió (1973-2012)

Enric Tello Aragay Lluís Garay Tamajón 
Amb la col·laboració de Marc Badia Miró Anna Carreras Marín

1. Productivitat, salaris i beneficis: el conflicte distributiu al final de l'època daurada als països capitalistes de l'OCDE (1950-1979)...................
1.1. "Explosió democràtica" i caiguda de beneficis ............................ 9 
1.2. Dels xocs del petroli a l'estagflació (1973-1979) ......................... 13 
1.3. Rumb al neoliberalisme: el cop de timó monetarista de 1981-1982.... 17 
2. Una nova era "d'expectatives encongides" (1981-2012)............ 22 
2.1. Encongint expectatives: desinflació amb atur ............................ 22 
2.2. Guanyadors i perdedors: la desigualtat en augment .................. 25
 3. La caiguda del bloc de l'Est i la "teràpia de xoc"....................... 28 
3.1. Reformes fallides: abans i després de la Primavera de Praga ....... 28 
3.2. De l'estancament de Brèjnev a la perestroika de Gorbatxov ........ 29 
3.3. La "teràpia de xoc": una catàstrofe humana ............................... 30
4 4. Dels "feliços noranta" a la Gran Recessió (1990-2012).............. 41 
4.1. La "finançarització" de l'economia global ................................... 42 
4.2. Misteris de la productivitat ......................................................... 47 
4.3. Dels "feliços noranta" a la Gran Recessió .................................... 54 
5. L'ascens dels BRIC i l'economia global de principis del segle XXI...67
5.1. La segona crisi del deute extern i la "maledicció dels recursos naturals" .. 67 
5.2. Nous processos de convergència i divergència durant la S.Globalització . 69 
5.3. El principi de la fi de la Gran Divergència: nous actors, noves demandes, nous desafiaments per a l'economia 
6. La crisi ecològica global: entrebanc o oportunitat?................. 79 
6.1. Un canvi ambiental global ......................................................... 79 
6.2. Traient factor comú entre la crisi ecològica i l'econòmica .......... 83 
6.3. Més enllà de "l'ecoeficiència": un horitzó de suficiència global? .... 87

L'últim quart del segle XX i els inicis del segle XXI han estat força diferents de l'època daurada analitzada al mòdul "L'acceleració del creixement". En primer lloc, tal com s'observa en la taula 1, les taxes mitjanes de creixement del PIB per habitant han estat inferiors a totes les regions del món –fora d'algunes excepcions molt significatives com Corea del Sud, Singapur, la Xina o l'Índia.

MAs enlaces recomendado en
http://brujulaeconomica.blogspot.com.es/2016/08/enlaces-para-estudiantes-de-economicas.html
http://brujulaeconomica.blogspot.com.es/2017/01/libros-de-historia-economica.html

Bibliografia

-Allen, Robert C. (2003). Farm to Factory. A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution. Oxford: Princeton University Press. Alvaredo, Facundo; -Atkinson, Tony; Piketty, Thomas; Saez, Emmanuel The World Top Incomes Database. 
-Askenazy, Philippe i altres (2010). Manifiesto de economistas aterrados. Barcelona/Madrid: Pasos Perdidos / Barataria. Associació de Productors d'Energies Renovables (APPA) (2011). 
Atkinson, Anthony B.; Piketty, Thomas (eds.) (2007). Top incomes over the twentieth century: a contrast between Continental European and English-speaking countries. Oxford: Oxford University Press. 
-Atkinson, Anthony B.; Piketty, Thomas (eds.) (2010). Top incomes: A Global Perspective. Oxford: Oxford University Press. Attali, Jacques (2009). ¿Y después de la crisis qué...? Propuestas para una nueva democracia mundial. Barcelona: Gedisa. Ayres, Robert U.; Warr, Benjamin (2009). The Economic Growth Engine: How Energy and Work Drive Material Prosperity. Cheltenham: Edward Elgar / IIASA. Bastida, Benjamí (2003). "Consecuencias sociales de la transición en Rusia". Información Comercial Española (núm. 805, pàg. 133-144). 

-Baumert, Kevin A.; Herzog, Timothy; Pershing, Jonathan (2005). Navigating the Numbers: Greenhouse Gas Data and International Climate Policy. Washington: World Resources Institute. Baumol, William (2002). The Free Market Innovation Machine: Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton: Princeton University Press. Bernanke, Ben (2000). Essays on the Great Depression. Princeton: Princeton University Press. 
-Blackburn, Robin (2010). El futuro del sistema de pensiones. Crisis financiera y Estado del bienestar. Madrid: Akal. 

-Blanchard, Olivier; Philppon, Thomas (2004). "The Quality of Labor Relations and Unemployment". NBER Working Paper, 10590. Boden, T. A.; Marland,G.; Andrés, R. J. (2010). "Global, Regional, and National Fossil-Fuel CO2 Emissions". Carbon Dioxide Information Analysis Center a l'Oak Ridge National Laboratory del Departament d'Energia dels Estats Units. Bosworth, Barry; Collins, Susan Margaret (2003). "The Empirics of Growth: An Update". Brookings Papers in Economic Activity (núm. 2, pàg. 113-206). Brenner, Robert (2003). La expansión económica y la burbuja bursátil. Madrid: Akal. Carrasco, Cristina (2011). "La economía del cuidado: planteamiento actual y desafíos pendientes". Revista de Economía Crítica (núm. 11, pàg. 205-225). 

-Chang, Ha-Joong (2004). Retirar la escalera: la estrategia del desarrollo en perspectiva histórica. Madrid: Los Libros de la Catarata. Commoner, Barry (1992). En paz con el planeta. Barcelona: Crítica. Crafts, Nicholas (2008). "Profits of Doom? Brenner Symposium". New Left Review (núm. 54). 

-Crozier, Michel; Huntington, Samuel P.; Watanuki, Joji (eds.) (1975). The Crisis of democracy: report on the governability of democracies to the Trilateral Commision. Nova York: New York University Press. Dahl, Robert A. (1989). La Poliarquía: participación y oposición. Madrid: Tecnos. Dahl, Robert A. (1999). La Democracia: una guía para los ciudadanos. Madrid: Tecnos. CC-BY-NC-ND • 

-Dahl, Robert A. (2002). La Democracia económica: una aproximación. Barcelona: Hacer. Davies, J. B.; Sandstrom, S.; Shorrocks, A.; Wolff, E. N. (2006). "The World Distribution of Household Wealth". UNU-WIDER project on Personal Assets from a Global Perspective. Hèlsinki: World Institute for Development Economics Research of the United Nations University. Davis, Mike (2003). Ciudad de cuarzo: arqueología del futuro en Los Ángeles. Madrid: Lengua de Trapo. 
-Dornbusch, Rudgier (1993). "The End of German Miracle". Journal of Economic Literature (vol. 31, núm. 2, pàg. 881-885). Eatwell, John; Taylor, Lance (2007). Finanzas globales en riesgo: un análisis a favor de la regulación internacional. Buenos Aires: Siglo XXI. Ferrajoli, Luigi (2011). Poderes salvajes: la crisis de la democracia constitucional. Madrid: Trotta. Folbre, Nancy (2006). "Measuring Care: Gender, Empowerment, and the Care Economy". Journal of Human Development (vol. 7, núm. 2, pàg. 183-199). 

-Georgescu-Roegen, Nicholas (1975). "Energía y mitos económicos". Información Comercial Española (núm. 501, pàg. 94-122). Giersch, Herbert (1985). "Euro-Sclerosis: The Malaise that Flattens Prosperity". Financial Times (núm. 2)

.- Giersch, Herbert; Paqué, Karl-Heinz; Schmieding, Holger (1992). The Fading miracle: four decades of market economy in Germany. Cambridge: Cambridge University Press. Glyn, Andrew (2010). Capitalismo desatado. Finanzas, globalización y bienestar. Madrid: La Catarata. Gordon, Robert J. (2004). "Why was Europe Left at the Station When America's Productivity Locomotive Departed?". NBER Working Paper, 10661. Green New Deal Group (2010). A Green New Deal. Joined-up policies to solve the triple crunch of the credit crisis, climate change and high oil prices. Harcourt, Geoffrey C. (1975). Teoría del capital: una controversia entre los dos Cambridge. Barcelona: Oikos-Tau. Hawken, Paul; Lovins, Amory B.; Lovins, L. Hunter (2000). Natural capitalism: creating the next industrial revolution. Boston: Little, Brown & Co. 

-Helpman, E. (2007). El misterio del crecimiento económico. Barcelona: Antonio Bosch Editor. Himmelweit, Susan (2002). "Making Visible the Hidden Economy: The Case for Gender-Impact Analysis of Economic Policy". Feminist Economics (vol. 8, núm. 1, pàg. 49-70). 
-Hodgson, Geoffrey M. (2001). How economics forgot history: the problem of historical specificity in social science. Londres: Routledge. Humphreys, Macartan; Sachs, Jeffrey D.; Stiglitz, Joseph E. (eds.) (2007). Escaping the Resource Curse. Nova York: Columbia University Press. Jackson,Tim (2012). Prosperidad sin crecimiento. http://www.icariaeditorial.com/libros.php? id=1255 Kalecki, Michal (1979). "Les conseqüències polítiques de la plena ocupació". A: Michal Kalecki. Sobre el capitalismo contemporáneo (pàg. 25-34). Barcelona: Editorial Crítica. Kallis, Giorgio (2011). "In defence of degrowth". Ecological Economics (vol. 70, núm. 5, pàg. 873-880). 

-Keynes, John Maynard (1987). La Teoria general de l'ocupació, l'interès i el diner. Barcelona: Edicions 62. King, Alexander (1991). La Primera revolución mundial: informe del Consejo al Club de Roma. Barcelona: Plaza y Janés. CC-BY-NC-ND

Klare, Michael T. (2003). Guerras por los recursos: el futuro escenario del conflicto global. Capellades: Editorial Urano. Kornai, János (1991). El camino hacia una economía libre: la transición de los países del Este, el ejemplo de Hungría. Barcelona: Ariel. Kraussman, Fridolin; Gingrich, Simone; Eisenmenger, Nina; Erb, Karl-Heinz; Haberl, Helmut; Fischer-Kowalski, Marina (2009). "Growth in global materials use, GDP and population during the 20th century". Ecological Economics (vol. 68, núm. 10, pàg. 2696-2705). 

-Krugman, Paul (1990). The Age of diminished expectations: U.S. economic policy in the 1990s. Cambridge (Mass.): The MIT Press. [Traducció al castellà: (1991). La Era de las expectativas limitadas. Barcelona: Ariel.] 
-Krugman, Paul (1994). "The Myth of Asia's Miracle". Foreing Affairs (vol. 73, pàg. 62-78). Krugman, Paul (1997). El internacionalismo "moderno". La economía internacional y las mentiras de la competitividad. Barcelona: Crítica. Krugman, Paul (2000). El Retorno de la economía de la depresión. Barcelona: Crítica. 
Krugman, Paul (2004). El Gran engaño: ineficacia y deshonestidad: Estados Unidos ante el siglo XXI. Barcelona: Crítica. 
-Krugman, Paul (2008). Después de Bush. Barcelona: Crítica. Labini, Paolo Sylos (2005). Torniamo ai classici. Produttività del lavoro, progresso tecnico e sviluppo economico. Bari: Laterza. Lewin, Moshe (2005). El siglo soviético. Barcelona: Crítica. Logan, Jeffrey (ed.) (2011). Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation. IPCC Special Report. Luttwak, Edward (2000). Turbocapitalismo: quiénes ganan y quiénes pierden en la globalización. Barcelona: Crítica. 
-Marglin, Stephen A. i Schor, Juliet B. (eds.) (1990). The Golden Age of Capitalism. Reinterpreting the Postwar Experience. Oxford: Clarendon Press. Martínez Alier, Joan Martínez; Roca Jusmet, Jordi (2001). Economía ecológica y política ambiental. Mèxic: Fondo de Cultura Económica. McCloskey Deidre (1993). Si eres tan listo: la narrativa de los expertos en economía. Madrid: Alianza Editorial. McCloskey Deidre (1994). Knowledge and persuasion in economics. Cambridge: Cambridge University Press. McNeill, John R. (2003). Algo nuevo bajo el sol: historia medioambiental del mundo en el siglo XX. Madrid: Alianza Editorial. Milanovic, Branko (2010). The haves and the have-nots: A short and idiosyncratic history of global inequality. Nova York: Basic Books. 

Moran, Daniel D.; Wackernagel, Mathis; Kitzes, Justin A.; Goldfinger, Steven H. i Boutaud, Aurélien (2008). "Measuring sustainable development/Nation by nation". Ecological Economics (vol. 64, núm. 3, pàg. 470-474). Nacions Unides (1979-1990). Yearbook of World Energy Statistics. Nova York. Nacions Unides (1981-1992). Yearbook of World Energy Statistics. Nova York. 

-Naredo, José Manuel (2002). "Claves de la globalización financiera y de la presente crisis internacional". Estudis d'Història Econòmica (núm. 19, pàg. 201-215). 
Naredo, José Manuel (2006). Raíces económicas del deterioro ecológico y social: más allá de los dogmas. Madrid: Siglo XXI. Naredo, José Manuel (2009). Luces en el laberinto: alternativas a la crisis. Madrid: La Catarata. CC-BY-NC-ND . Naredo, José Manuel; Carpintero, Óscar; Marcos, Carmen (2008). Patrimonio inmobiliario y Balance Nacional de la economía española (1995-2007). Madrid: Fundación de las Cajas de Ahorros (FUNCAS). 
Naredo, José Manuel i Valero, Antonio (eds.) (1999). Desarrollo económico y deterioro ecológico. Madrid: Fundación Argentaria / Visor. 
Navarro, Vicente (2000). Neoliberalismo y Estado del bienestar. Barcelona: Ariel. OCDE Main Economics Indicators (volums de 1970-1979, 1964-1983 i 1969-1988). París. Palast, Greg (2003). La mejor democracia que se puede comprar con dinero. Barcelona: Crítica. Palazuelos, Enrique (2002). La decadencia económica de Rusia. Madrid: Debate. Parejo, Antonio; Sudrià, Carles (2012). "«The Great Depression» versus «The Great Recession». Financial crashes and industrial slumps". Historia Industrial, Economia y Empresa(núm. 48, pàg. 23-48). Pérez Orozco, Amaia (2007). "Amenaza tormenta: la crisis de los cuidados y la reorganización del sistema económico". Revista de Economía Crítica (núm. 5, pàg. 7-37). 

Rajan, Raghuram G. (2011). Grietas del sistema. Por qué la economía mundial sigue amenazada. Barcelona: Ediciones Deusto. Reich, Robert B. (2011). Aftershock: the next economy and the America's future. Nova York: Vintage Books. Renner, Michael (1994). El empleo en una economía sostenible. Bilbao: Worldwatch Institute / Bakeaz. Renner, Michael; Peterson, Jane A.; Chaudhry, Shivani; Silva, Jennifer (eds.) (2000). Working for the environment: a growing source of jobs. Washington: Worldwatch Institute. 

-Rifkin, Jeremy (2002). La Economía del hidrógeno: la creación de la red energética mundial y la redistribución del poder en la Tierra. Barcelona: Paidós. Rijnhout, Leida; Schauer, Thomas (eds.) (2009). "Socially Sustainable Economic Degrowth". Proceedings of a Workshop in the European Parliament on April 16. The Club of Rome. 
Roberts, Paul (2003). El fin del petróleo. Barcelona: Ediciones B. Rosenberg, Nathan (1994). Exploring the black box: technology, economics, and history. Cambridge: Cambridge University Press. Rowthorn, Robert (1995). "Capital formation and unemployment". Oxford Review of Economic Policy (vol. 11, núm. 1, pàg. 26-39). 

Ruiz Geli, Enric i Rifkin, Jeremy (2010). A Green New Deal: From Geopolitics to Biosphere Politics. Barcelona: Arts Santa Mònica / Actar. Schneider, Mycle; Froggatt, Antony i Thomas, Steve (2011). The World Nuclear Industry Status Report 2010-2011.Nuclear Power in a Post-Fukushima World. París/Washington/Berlín: Worldwatch Institute / The Greens-EFA in the European Parliament. 
Schor, Juliet (1999). The Overspent American: why we want what we don't need. Nova York: Harper. Schor, Juliet (2004). Born to buy. Nova York: Scribner. Scitovsky, Tibor (1986). Frustaciones de la riqueza: la satisfacción humana y la insatisfacción del consumidor. Mèxic: Fondo de Cultura Económica. Sen, Amartya (2000). Desarrollo y libertad. Barcelona: Planeta. 

Sennett, Richard (2000). La corrosión del carácter: las consecuencias personales del trabajo en el nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama. Sennett, Richard (2003). El respeto: sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdad. Barcelona: Anagrama. CC-BY-NC-ND • PID_00178198 99  
Sennett, Richard (2006). La cultura del nuevo capitalismo. Barcelona: Anagrama. 

Smith, Adam (1991). Indagació sobre la naturalesa i les causes de la riquesa de les nacions. Barcelona: Edicions 62. Solow, Robert (1987, 12 de juliol). "We'd better watch out". New York Times Book Review (pàg. 36). Solow, Robert (1992). El mercado de trabajo como institución social. Madrid: Alianza Editorial. 

Stern, Nicholas (2007). El Informe Stern: la verdad sobre el cambio climático. Barcelona: Paidós. Stiglitz, Joseph (2002). El malestar de la globalització. Barcelona: Empúries. 

-Stiglitz, Joseph (2003). Los felices 90: la semilla de la destrucción. Madrid: Tuarus. 
Stiglitz, Joseph (2010). Caída libre: el libre mercado y el hundimiento de la economía mundial. Madrid: Taurus. Tobin, James (1965). "Money and Economic Growth". Econometrica (núm. 33, pàg. 671-810). Towse, Ruth (ed.) (1997). Baumol's cost disease: the arts and other victims. Cheltenham: Edwar Elgar. UNEP (2011). Decoupling natural resource use and environmental impacts from economic growth, A Report of the Working Group on Decoupling to the International Resource Panel. United Nations Environment Programme. Van der Ploeg, Jan Douwe (2010). Nuevos campesinos: campesinos e imperios alimentarios. Barcelona: Icaria.

Vercelli, Alessandro (2010). "Economy and economics: The twin crisis". Working Paper 4/2010. Siena: Dipartimento di Politica Economica, Finanza e Sviluppo, Università di Siena. Von Weizsäcker, Ernst Ulrich; Lovins, Amory B.; Lovins, L. Hunter (1997). Factor 4: duplicar el bienestar con la mitad de los recursos naturales. Informe al Club de Roma. Barcelona: Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores. 

Wilkinson, Richard G. (2001). Las Desigualdades perjudican: jerarquías, salud y evolución humana. Barcelona: Crítica. 
Wilkinson, Richard G. i Pickett, Kate E. (2009). Desigualdad: un análisis de la (in)felicidad colectiva. Madrid: Turner

http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178204/UOCMViewer/res/generic/newWin.html?url=UOCMViewer/nwin/print_version_N10129.html

http://materials.cv.uoc.edu/continguts/PID_00178204/index.html?ajax=true

No hay comentarios: